B - Huyền Không (Full)

starstarstarstarstar 5.0 (1 ratings)


Giảng viên: Nguyễn Mạnh Linh

Validity Period: 45 days

$899 22.25% OFF

$699

1 Coins as Cashback

Tại sao nên học?

Nội dung

Học online: 16.8tr

Course Curriculum

Hướng dẫn học

Sau khi mua khóa học, khóa học sẽ xuất hiện trong danh mục của bạn. Bạn có thể truy cập để học theo các cách sau:

  • Từ máy tính: truy cập và học rất dễ dàng
  • Từ điện thoại, Ipad: dùng trình duyệt hoặc App tải xuống để xem, rất tiện.
  • Mỗi tài khoản được dùng trên 02 thiết bị

    Hãy đảm bảo bạn đã an toàn bằng cách bổ sung phần mềm diệt virus trên máy tính!

Reviews